BIÊN BẢN NHẮC NHỞ SV CHƯA HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ HỌC PHÍ HK1/ NH 2019-2020

TPHCM, ngày 21 tháng 08 năm 2019

Số: 05 – 2019 / ITEC - BBNN

 

BIÊN BẢN NHẮC NHỞ

V/v sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí HK1 / NH2019-2020

 

Căn cứ vào Quy định về học phí và hình thức xử lý đối với các sinh viên không nộp học phí đúng hạn do Giám đốc ban hành ngày 06/08/2012;

Căn cứ vào Quy chế Đào tạo đối với sinh viên chương trình Cử nhân CNTT AUT ban hành kèm Quyết định số 65a-2017/ITEC-QĐHV kí ngày 29/09/2017;

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) – Trường Đại học Khoa học tự nhiên nhắc nhở đối với các sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí HK1/2019-2020 như sau:

 

1.Danh sách sinh viên:

 

STT

MSSV
(ĐHKHTN)

HỌ VÀ TÊN

LỚP

1

1359032

HUỲNH QUỐC HUY

Cycle 10

2

1459002

LÊ HẢI ANH

Cycle 10

3

1659009

TÔ KỲ HẢI

Cycle 10

4

1659017

LÂM ÁI JIN

Cycle 10

5

1659024

NGUYỄN HOÀNG NAM

Cycle 10

6

1759044

LÝ HÙNG TRỌNG

Cycle 11

7

1859025

THÁI QUANG LÂM

18BIT

8

1859028

NGUYỄN ĐỨC LỘC

18BIT

9

1859029

TRẦN ĐẠO HOÀNG LONG

18BIT

10

1859031

NGÔ HOÀNG LONG

18BIT

11

1859045

GIÁP TRUNG THÀNH

18BIT

 

(Danh sách được sắp xếp theo MSSV)

 

2.Nếu đến hết ngày 24/08/2019, các sinh viên trên vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí mà không có lý do chính đáng thì bộ phận Giáo vụ sẽ lập biên bản cấm thi HK1/2019-2020.

Lưu ý: Các sinh viên trong tình trạng kỷ luật bị cấm thi vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ học phí của Học kỳ bị cấm thi và phải đóng học phí học trả nợ khi học lại với khóa sau.

 

3.Các sinh viên có tên trong danh sách trên sẽ không được Trường ĐHKHTN xác nhận các giấy tờ liên quan.

KT. Giám đốc

Phó Giám đốc

 

 

 

                             (Đã ký)

 

 

      TRẦN CÔNG DANH


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: