KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC / TRẢ NỢ HỌC PHẦN HK1/2019-2020

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐHKHTN thông báo đến sinh viên Chương trình Cử nhân Công nghệ thông tin về kết quả đăng ký học/ trả nợ học phần HK1/NH2019-2020

Danh sách đăng ký học với lớp 16BIT, 17BIT &18BIT

Danh sách đăng ký học với lớp 19BIT

Danh sách đăng ký học với lớp Cycle 11

Nếu sinh viên nào đã đăng ký và đóng học phí đúng hạn nhưng không có tên trong danh sách trên thì cần đem biên lai học phí đến gặp giáo vụ tại văn phòng lầu 11 tòa nhà I để được cập nhật tên vào danh sách lớp trước:

        Ngày 03/09/2019 đối với sinh viên đăng ký học cùng 16BIT, 17BIT, 18BIT

        Ngày 27/09/2019 đối với sinh viên đăng ký học cùng 19BIT

Ngày 27/09/2019 đối với sinh viên đăng ký học cùng Cycle 11

Ghi chú:

- Hiện đã hết hạn đăng ký học / trả nợ học phần cho HK1/NH2019-2020 học cùng 16BIT, 17BIT, 18BIT và 19BIT1&2 giáo vụ không giải quyết các trường hợp sinh viên đăng ký hoặc đóng học phí trễ hạn.

- Các sinh viên chưa có IELTS 6.0 có thể bị xem xét dừng tiến độ chính khóa nếu không tham gia nghiêm túc khóa học Anh ngữ IEEP tại trường.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: