THÔNG BÁO v/v CHẤP HÀNH NỘI QUY HỌC ANH VĂN

Chào Sinh Viên,

Vì tình trạng Sinh Viên không tuân thủ nội quy trung tâm xảy ra khá nhiều, mặc dù Nhà trường đã nhắc nhở nhiều lần, ITEC thông báo đến Sinh Viên các lớp Anh Văn những vấn đề sau:

  1. 1.Vấn đề học phí: Mặc dù các khoá học đã bắt đầu được 2-3 tuần (ngày khai giảng 24.3.2014), nhưng số Sinh Viên chưa đóng tiền học phí và lấy sách vẫn khá đông. Đề nghị Sinh Viên check danh sách đính kèm và nếu chưa đóng tiền lập tức đóng tiền trước 5h ngày thứ 6 (11/4/2014).

Nếu các sinh viên trên vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí mà không có lý do chính đáng thì ITEC sẽ ra quyết định:

− Đình chỉ xếp lớp Anh văn tiếp theo.

− Sẽ không được tốt nghiệp theo điều 22 của Quy chế Giáo vụ

− Không được xác nhận các giấy tờ liên quan theo điều 6 của Quy định về học phí và hình thức xử lý đối với các sinh viên không nộp học phí đúng hạn.

  1. 2.Vấn đề chuyên cần:  Điểm chuyên cần chiếm 10% trong tổng điểm FINAL của Sinh Viên nhưng Hiện trạng các lớp SV vắng khá nhiều trong 1 tuần mà không xin phép nào gửi cho Giáo vụ. Nhắc lại quy chế các lớp Anh Văn cho Sinh Viên được rõ:

-          Vắng 2 buổi – gọi về thông báo phụ huynh hằng tuần

-          Vắng 8 buổi – cấm thi Final, Rớt lớp Anh Văn hiện tại, học lại vào khoá sau.

Trong tuần sau, thầy trưởng BPAV sẽ có những buổi kiểm tra đột xuất tình trạng chuyên cần của các lớp. Đề nghị Sinh Viên các lớp tự giác chấp hành quy định.

 

  1. 3.Vấn đề xếp lớp và khen thưởng: (Áp dụng từ term 4, 2013)

Xếp lớp: Sinh viên rớt 2 lần cùng cấp độ sẽ không được xếp lớp Anh Văn tiếp theo và sẽ chờ khoá khai giảng mới.

Sinh Viên khoá 13 BẮT BUỘC phải hoàn thành chương trình Anh Văn của ITEC. Không có lí do nào được chấp nhận cho việc ra ngoài học ngoại trừ khi:

-          Sinh Viên làm đơn hoãn học Anh Văn và được BGD chấp thuận.

-          Sinh Viên đạt được 6. IELTS (không có kĩ năng nào dưới 5.5) vào bất cứ thời gian nào của khoá học.

Khen thưởng:  Sinh Viên các cấp độ có điểm thi FINAL trên 90 điểm và số ngày nghỉ <8, được quyền xin ý kiến Giáo Viên phụ trách cho nhảy cấp độ. Các Sinh Viên có điểm thi FINAL cao nhất lớp sẽ được báo danh trên bảng Danh Dự của trung tâm.

Chúc Sinh Viên học tốt.