Thông báo v/v triển khai Email sinh viên cho tân sinh viên ITEC

Hiện nay Trung tâm đã tạo Email sinh viên ITEC cho tân sinh viên của Trung tâm, thông tin cụ thể như sau:

Webmail: Sinh viên có thể đăng nhập từ trang GMail.

Địa chỉ Email: mssv@itec.hcmus.edu.vn

Username = Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Password = số Chứng minh nhân dân của sinh viên


Ví dụ: sinh viên có MSSV 1659065 có số CMND 223897857 thì tài khoản sẽ là:

Đăng nhập từ GMail: username = Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , password = 223897857

 

Sau khi cấp tài khoản Email ITEC cho sinh viên, Trung tâm ITEC sẽ liên hệ với sinh viên qua Email sinh viên ITEC này thay cho email mà sinh viên cung cấp khi tìm hiểu chương trình.

Email sinh viên ITEC còn được dùng để tự động reset mật khẩu đăng nhập moodle môn học và nhận mã xác thực khi đăng ký giấy xác nhận sinh viên/giấy giới thiệu thực tập từ Ứng dụng quản lý sinh viên.

 

Mỗi sinh viên phải tự bảo quản và chịu trách nhiệm về mọi thông tin được phát tán từ Email sinh viên ITEC mà trường cấp cho mình. Vì quyền lợi và tính quan trọng, đề nghị tất cả sinh viên truy cập ngay vào Email sinh viên ITEC của mình và đổi mật khẩu khác.

Download File hướng dẫn sử dụng Email Sinh viên ITEC


Nếu cần hỗ trợ thì các bạn sinh viên liên hệ congtacsinhvien@itec.hcmus.edu.vn (để việc hỗ trợ được chính xác và nhanh chóng, đề nghị trong email, các bạn cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân: MSSV KHTN, họ tên, lớp, ngày sinh).

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: