THÔNG BÁO CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ SINH VIÊN TRONG THỜI GIAN HỌC TRỰC TUYẾN

 

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ ITEC

____________

Số:  01/ TB-ITEC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

_________________________

 Tp.HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc: tổ chức cho sinh viên học theo hình thức trực tuyến

 

Căn cứ công văn số 795/BGDĐT-GDĐH ngày 13/3/2020 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo về việc triển khai công tác đào tạo từ xa ứng phó với dịch Covid-19;

Căn cứ công văn số 988/BGDĐT-GDĐH ngày 23/3/2020 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo về việc đảm bảo chất lượng đào tạo từ xa trong thời gian phòng chống dịch Covid-19;

Căn cứ công văn số 576/ĐHQG-VP ngày 26/3/2020 của Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) về việc phòng chống dịch Covid-19, trong đó đề nghị các đơn vị đào tạo tổ chức cho sinh viên chuyển sang học tập trực tuyến;

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2019-2020 chương trình Liên kết Quốc tế của trường đại học Khoa học Tự nhiên (ĐH KHTN), ĐHQG-HCM, nhằm đảm bảo tiến độ học tập của sinh viên trước tình hình diễn biến thực tế của dịch Covid-19,

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC), trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh và Sinh viên về việc triển khai tổ chức dạy học trực tuyến cho sinh viên hệ cử nhân trong học kỳ II và III năm học 2019-2020 như sau:

1.   Thời gian thực hiện: từ 10/02/2020 đến khi ĐHQG-HCM cho phép các trường thành viên tổ chức học tập trung tại trường trở lại.

 

2.   Tổ chức thực hiện:

-    ITEC cùng với đội ngũ giảng viên tổ chức xây dựng các lớp học và tương tác trực tuyến cho từng môn học.

-    Tất cả các môn học được tổ chức giảng dạy trên hệ thống đào tạo trực tuyến: giảng viên và sinh viên sẽ tương tác trực tiếp: thảo luận, làm việc nhóm, làm bài kiểm tra … thông qua phần mềm trực tuyến theo thời gian thực (Real Time Conference), có sự hỗ trợ học tập thông qua hệ thống quản lý học tập trực tuyến (Moodle).

-    Bộ phận Giáo vụ - Sinh viên thông báo kế hoạch đào tạo cụ thể đến giảng viên và sinh viên, hạn chế tối đa việc thay đổi tiến độ so với Kế hoạch năm học đã thông báo đầu năm; quản lý quá trình giảng dạy của giảng viên; thường xuyên theo dõi tiến độ và tình hình học tập của sinh viên; lấy ý kiến của giảng viên và sinh viên trong quá trình giảng dạy; để đảm bảo quá trình đào tạo trực tuyến được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đạt được các mục tiêu đào tạo của môn học, khóa học.

-    Bộ phận Kỹ thuật phụ trách mua bản quyền, cài đặt, giám sát kỹ thuật cho quá trình vận hành của hệ thống Moodle và Zoom; kịp thời khắc phục các lỗi kỹ thuật khi vận hành hệ thống; phối hợp cùng Bộ phận Giáo vụ - Sinh viên tổ chức tập huấn cho giảng viên và biên soạn các tài liệu hướng dẫn sử dụng các công cụ, ứng dụng trên; hỗ trợ giảng viên và sinh viên trong suốt quá trình giảng dạy và học trực tuyến.

 

3.   Biện pháp đảm bảo chất lượng:

-    Hệ thống Moodle đã được sử dụng tại trường cho chương trình Liên kế Quốc tế từ những ngày đầu thành lập (hơn 10 năm) và đáp ứng được các tiêu chí đảm bảo chất lượng đào tạo, chuẩn đầu ra của từng học phần và chương trình đào tạo theo các đánh giá nội bộ của các trường đối tác.

-    Tập huấn và/hoặc cung cấp tài liệu cho giảng viên, sinh viên, nhân sự phụ trách về kỹ năng cần thiết để dạy – học theo hình thức trực tuyến qua Zoom.

-    Giáo vụ làm việc với từng giảng viên về qui trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập cho từng môn học.

-    Giảng viên sẽ thực hiện việc điểm danh sinh viên lên lớp, đánh giá việc tham gia lớp học của từng sinh viên, giao bài tập, bài kiểm tra, tổ chức thi … thông qua các hệ thống trực tuyến (Zoom & Moodle).

-    Thành lập nhóm hỗ trợ giảng dạy trực tuyến bằng cách lấy ý kiến giảng viên – sinh viên trong quá trình giảng dạy – học để có thể nâng cao chất lượng; giải quyết tức thời các sự cố kỹ thuật liên quan không để gián đoạn trong lúc giảng dạy.

Với các cơ sở pháp lý và biện pháp đảm bảo chất lượng đào tạo như trên, kết quả học tập trực tuyến sẽ được công nhận là kết quả học tập tích lũy chính thức của sinh viên cho năm học 2019-2020.

 

4.   Hình thức hỗ trợ:

Nhằm chia sẻ, động viên tinh thần sinh viên tham gia học trực tuyến trong giai đoạn khó khăn chung này, ITEC sẽ thực hiện các chính sách hỗ trợ như sau:

-       Hỗ trợ mỗi sinh viên 100.000 đ/tháng để có thêm chi phí đăng ký internet đường truyền kết nối tốc độ cao phục vụ cho việc học trực tuyến được hiệu quả.

-       Kế hoạch đóng học phí các lớp chính khóa và anh văn sẽ được hoãn đến khi ĐHQG-HCM cho phép các trường thành viên tổ chức học tập trung tại trường trở lại.

-        Xây dựng quỹ khuyến khích học tập mùa Covid-19 dành cho các sinh viên có thành tích học tập tốt ở từng học phần trong thời gian tham gia lớp học chính khóa trực tuyến, cụ thể mức hỗ trợ như sau:

§ Mức 1: 300.000 đồng/học phần (chương trình KEUKA tương đương mức điểm >=3.6/4.0, chương trình AUT tương đương mức điểm >= 9/10).

§ Mức 2: 200.000 đồng/học phần (chương trình KEUKA tương đương mức điểm >=3.2/4.0 và <3.6/4.0, chương trình AUT tương đương mức điểm >= 8/10 và <9/10).

Chi phí hỗ trợ internet và khuyến khích học tập được khấu trừ trực tiếp vào lần đóng học phí tiếp theo gần nhất của sinh viên. Chính sách khuyến khích học tập không áp dụng với các sinh viên học trả nợ và các học phần do trường đối tác phụ trách giảng dạy.

Để việc học tập và tiếp thu kiến thức của sinh viên đạt hiệu quả cao trong thời gian tới, đồng thời bảo đảm tiến độ học tập và ra trường của sinh viên không thay đổi, chương trình Cử nhân Quốc tế ITEC, trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM kính mong Quý phụ huynh vui lòng cùng phối hợp với nhà trường trong việc nhắc nhở, động viên các em sinh viên tham gia nghiêm túc các lớp học trực tuyến, chủ động nghiên cứu trước các tài liệu và hoàn thành bài tập đầy đủ theo yêu cầu của các giảng viên tại nhà.

Xin chân thành cám ơn Quý phụ huynh và Sinh viên đã tin tưởng và đồng hành với chương trình Cử nhân Quốc tế ITEC, trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM trong thời gian qua.

Trân trọng kính chào.

 

Nơi nhận:

-      Quý Phụ huynh & Sinh viên

-      Bộ phận Giáo vụ - Sinh viên

-      Bộ phận Kế toán - CSVC

-      Lưu: ITEC

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

TRẦN CÔNG DANH

 

 

 

 

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: