THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ MỚI/GIA HẠN TÀI KHOẢN DREAM SPARK (MSDNAA)

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐHKHTN thông báo đến tất cả sinh viên ITEC v/v đăng ký mới/gia hạn tài khoản Dream Spark (MSDNAA) như sau:

Để được cấp mới hoặc gia hạn tài khoản truy cập tài nguyên Dream Spark (MSDNAA) sinh viên cần thực hiện một số thủ tục đăng ký theo từng lớp và nộp lại hồ sơ đăng ký cho Giáo vụ trước ngày 10/10/2019.

Quy trình đăng ký như sau:

1. Đối với người đại diện lớp (lớp trưởng):

a. Lập danh sách thành viên đăng ký theo mẫu (download tại đây). Thu giấy cam kết (download tại đây) của từng sinh viên đăng ký (kiểm tra đầy đủ thông tin theo yêu cầu).

b. Nộp danh sách đăng ký về Phòng Giáo vụ (lầu 3  hoặc lầu 11) bao gồm: 1 bản danh sách in có chữ ký từng bạn, File excel (theo mẫu download tại đây), Giấy cam kết của sinh viên (theo mẫu) trước ngày 10/10/2019

 

2. Đối với sinh viên khi đăng ký, lưu ý:

Sinh viên liên hệ với Lớp trưởng để nhận phiếu đăng ký thực hiện các việc sau trước ngày 08/10/2019

a. Ghi đầy đủ thông tin và ký tên trong danh sách đăng ký của lớp trưởng.

b. Nộp giấy cam kết theo mẫu (download tại đâycho lớp trưởng (có photo thẻ SV và 2 mặt CMND ở mặt sau).

c. Phải đảm bảo chắc chắn làm chủ tài khoản email (email SV do ITEC cấp, DreamSpark gửi mail kích hoạt tài khoản của người dùng qua địa chỉ email này).

d. Bên đơn vị cung cấp tài khoản Dream Spark không nhận đăng ký theo cá nhân, chỉ nhận đăng ký thông qua đại diện lớp.

e. Bên đơn vị cung cấp tài khoản Dream Spark sẽ tiến hành gửi thư mời tạo tài khoản qua email của SV từ 1 đến 2 tuần (kể từ ngày nhận được DS từ ITEC).

 

3. Thông tin liên hệ:

Sinh viên gửi liên hệ thắc mắc về địa chỉ email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: