LỚP 19BSM - V/V TẠM NGHỈ BUỔI HỌC INS301M - CULTURE, GENDER & COMMUNICATION


Giáo vụ thông báo đến các bạn lớp 19BSM về việc tạm nghỉ  buổi học môn INS301M - Culture, Gender & Communication vào chiều thứ Hai 07/02/2022 do GV có lịch họp giao ban đầu năm tại nơi công tác chính. 

Lịch học bù sẽ được GV và sinh viên thống nhất trong buổi học đầu tiên vào thứ Tư 09/02/2022.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: