LỚP 18BSM - V/V TẠM NGHỈ BUỔI HỌC FIN315 - INTERNATIONAL FINANCE MANAGEMENT & LỊCH HỌC BÙ


Giáo vụ thông báo đến các bạn lớp 18BSM về việc tạm nghỉ  buổi học môn FIN315 - International Finance Management vào ngày thứ Bảy 25/12/2021 do GV bận việc cá nhân.

Lịch học bù dự kiến như sau:

Thời gian: 8h - 11h40 thứ Hai 20/12/2021

Địa điểm: ITEC Zoom Room 3


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: