THÔNG BÁO ĐỔI PHÒNG HỌC LỚP PRE INTER 1 VÀ UPPER 1 NGÀY 4.2.2014

Chào Sinh Viên,

Bộ phận Anh Văn xin thông báo về việc đổi phòng của lớp Upper 1 (thầy Jose) và Pre Inter 1 (thầy Cory và thầy Robert) ngày 4.3.2014 như sau:
Phòng 35A (lớp Pre Inter 1) sẽ chuyển thành phòng 11G1.
Phòng 35B (lớp Upper 1) sẽ chuyển thành phòng 11G2.
Lí do: sửa chữa cơ sở vật chất.
Thông báo được đính kèm link.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: