THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC LỚP ANH VĂN TERM 2 CY13

Bộ Phận Anh Văn xin thông báo danh sách các Sinh Viên trong các lớp của Cycle 13, Term 2. 

Danh sách lớp đồng thời đã được gửi về cho các Sinh Viên theo email ITEC và dán tại bảng thông báo.

 

Danh sách lớp Pre Inter 1 down tại đây

Danh sách lớp Pre Inter 2 down tại đây

Danh sách lớp  Inter 1 down tại đây

Danh sách lớp  Inter 2 down tại đây

Danh sách lớp  Inter 3 down tại đây

Danh sách lớp Upper 1 down tại đây

Danh sách lớp Upper 2 down tại đây

Danh sách lớp IELTS down tại đây

 

Các Sinh Viên có tên trong danh sách lớp mau chóng đóng tiền tại bộ phận kế toán với mức học phí cho tất cả các lớp là 8.600.000đ trước ngày 2/1/2014. Mọi vấn đề liên quan xin liên hệ phòng Kế Toán.

 

Ngày vào học của tất cả các lớp sẽ bắt đầu vào: 2/01/2014.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: