Thông Báo Ngày Nghỉ Tết Nguyên Đán Cho SV Đang Học Chương Trình Anh Văn (Cập nhật ngày 31.10)

Bộ Phận Anh Văn xin thông báo về ngày nghỉ tết Nguyên Đán cho sinh viên đang học anh văn tại ITEC.

Xin mời quý phụ huynh và các em sinh viên xem thông báo tại đây