Thông Báo Về Kỳ Thi IELTS Mock Exam Cho Sinh Viên Khóa 11

Bộ Phận Anh Văn xin thông báo về ngày thi IELTS dành cho sinh viên khóa 11 của AUT và Keuka.

(Danh sách này gồm các sinh viên đã đến đăng ký IELTS Mock Exam trước ngày 31/5/2013)

Sinh viên xem file đính kèm tại đây để biết nội dung thông báo về thời gian thi Mock Exam và click vào đây để biết danh sách sinh viên sẽ tham gia kỳ thi này.