Thông Báo Chuyển Phòng Các Lớp Học Anh Văn

Bộ phận anh văn xin thông báo

Từ ngày 26.6.2013 đến hết ngày 2.7.2013 sẽ có 1 số thay đổi về phòng học.Sinh viên xem file đính kèm tại đây để biết thông tin thay đổi.