LỚP 17BIT - TẠM NGHỈ VÀ HỌC BÙ GIỜ TH HỌC PHẦN CS207c - ADVANCED TOPICS IN SOFTWARE DEVELOPMENT

 

Giáo vụ thông báo đến các bạn SV lớp 17BIT v/v tạm nghỉ giờ TH học phần CS207c - Advanced topics in Software Development vào sáng thứ Bảy 06/06/2020 và thứ Bảy 11/07/2020

 Lịch học bù như sau:

Bù cho ngày 6/6:

Thời gian: 08h - 10h30 thứ Ba 09/06/2020

Địa điểm: Phòng 11F (phòng học không thay đổi)

Bù cho ngày 11/7:

Thời gian: 08h - 10h30 thứ Bảy 01/08/2020

Địa điểm: Phòng 11F (phòng học không thay đổi)

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: