KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC/ TRẢ NỢ HỌC PHẦN HK3/2019-2020

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐHKHTN thông báo đến sinh viên Chương trình Cử nhân Công nghệ thông tin về kết quả đăng ký học/ trả nợ học phần HK3/NH2019-2020

Danh sách đăng ký học với lớp 18BIT

Danh sách đăng ký học với lớp 17BIT, 19BIT1 & 19BIT2

 

Nếu sinh viên nào đã đăng ký và đóng học phí đúng hạn nhưng không có tên trong danh sách trên thì cần báo lại giáo vụ qua email  để được cập nhật tên vào danh sách lớp trước:

        Ngày 08/04/2020 đối với sinh viên đăng ký học cùng 18BIT

        Ngày 08/05/2020 đối với sinh viên đăng ký học cùng 17BIT

Ngày 08/05/2020 đối với sinh viên đăng ký học cùng 19BIT1&2

Ghi chú:

- Hiện đã hết hạn đăng ký học / trả nợ học phần cho HK3/NH2019-2020 học cùng 18BIT giáo vụ không giải quyết các trường hợp sinh viên đăng ký hoặc đóng học phí trễ hạn.

- Các sinh viên chưa có IELTS 6.0 có thể bị xem xét dừng tiến độ chính khóa nếu không tham gia nghiêm túc khóa học Anh ngữ IEEP tại trường.

 

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: