LỚP 19BIT2 - V/V TẠM NGHỈ VÀ HỌC BÙ HỌC PHẦN CS102 - PRINCIPLES OF COMPUTER & INFORMATION SYSTEM

 

Giáo vụ thông báo đến các bạn SV lớp 19BIT2 v/v tạm nghỉ học phần CS102 - Principles of Computer & Information System vào ngày 6/2/2020

Lịch học bù sẽ được thông báo đến lớp sau


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: