CYCLE 8 - LỊCH TẬP TRUNG HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG LÀM R&D PROJECT

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐHKHTN thông báo đến nhóm sinh viên Cycle 8 - R&D Project về lịch tập trung hướng dẫn kỹ năng làm R&D Project như sau:

Thời gian: 

14h - 16h thứ Sáu 30/03/2018

Địa điểm: phòng 32 lầu 3, tòa nhà Trung tâm Tin học 

Mục tiêu:

  1. Hiểu ý nghĩa và mục đích của việc kiểm chứng phần mềm
  2. Hiểu và áp dụng được các phương pháp kiểm chứng phần mềm
  3. Viết được các bộ tài liệu quản lý việc kiểm chứng phần mềm

Diễn giả: Thầy Lâm Quang Vũ

 Các nhóm R&D cycle 8 yêu cầu tham dự đầy đủ và đúng giờ.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: