LỚP 16BIT - V/V LỊCH HỌC TĂNG CƯỜNG HỌC PHẦN CS201 - WEB PROGRAMMING

Theo yêu cầu của Giảng viên, Giáo vụ thông báo đến các bạn lớp 16BIT về lịch học tăng cường giờ LT học phần CS201 - Web Programming như sau như sau :

- Thời gian: 13h - 16h20 Thứ Hai 05/03/2018

- Địa điểm: Phòng 11E, lầu 11, tòa nhà I 11 tầng

SV lưu ý đi học đầy đủ.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: