V/V ĐĂNG KÝ TRẢ NỢ HỌC PHẦN CS103 - INTRODUCTION TO PROGRAMMING HK2/NH2017-2018


Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐHKHTN thông báo đến sinh viên AUT v/v đăng ký trả nợ học phần như sau:

Học phần: CS103 - Introduction to Programming

Hạn chót đăng ký và đóng học phí: Thứ Năm 01/02/2018

Thời gian bắt đầu: Buổi học LT đầu tiên là vào chiều thứ Bảy 03/02/2018. TKB chi tiết xem tại đây.

Qui trình đăng ký:

  • Bước 1: Đăng ký online tại website Giáo vụ, mục Tài nguyên/Biểu mẫu, Phiếu đăng ký học phần (lưu ý phải đăng nhập bằng tài khoản webmail ITEC) hoặc theo link tại đây
  • Bước 2: Đóng học phí trả nợ tại VP Kế toán lầu 11 tòa nhà I
  • Bước 3: Kiểm tra kết quả đăng ký sẽ được đăng trên website sau khi hết hạn đăng ký 1 ngày.

Lưu ý:

- Mọi thắc mắc, sinh viên liên hệ giáo vụ trước khi hết hạn đăng ký. Giáo vụ không giải quyết các trường hợp đăng ký và đóng học phí trả nợ trễ hạn.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: