LỚP 16BIT - V/V TẠM NGHỈ GIỜ TH HỌC PHẦN CS205 - COMPUTER NETWORKING

Giáo vụ thông báo đến các bạn lớp 16BIT về việc tạm nghỉ buổi học TH học phần CS205 - Computer Neorking vào sáng thứ Bảy 28/04/2018.

Lưu ý:

Sau khi nghỉ lễ 30/4 & 1/5, sinh viên sẽ học giờ TH học phần vào thứ Bảy 05/05/2018 thay vì thứ Tư 02/05/2018. TKB đã được cập nhật tại đây. 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: