TKB BLOCK 19 & & BLOCK 13 & BLOCK 7 & BLOCK 1 NH2019-2020

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến sinh viên các lớp 16BSM, 17BSM, 18BSM TKB Block 1-7-13-19 HK1/ NH2019-2020 như sau :

Download Bảng tổng hợp danh sách các học phần được mở trong Block 1-7-13-19 HK1/2019-2020 

Qui trình đăng ký trả nợ học phần:

Bước 1: Đăng ký online tại form online tại đây (lưu ý phải đăng nhập bằng tài khoản webmail ITEC)

Bước 2: Đóng học phí trả nợ học phần tại phòng kế toán - văn phòng ITEC lầu 11

Bước 3: Kiểm tra kết quả đăng ký sẽ được thông báo tại website Giáo vụ sau khi hết hạn đăng ký.

SV đăng ký học trả nợ trước ngày thứ Hai 23/09/2019

SV muốn tạm hoãn học tập, chuyển lớp, xin học lại gửi đơn cho Giáo vụ: trước ngày thứ Hai 23/09/2019

Nhắc nhở chung: Giáo vụ không giải quyết các trường hợp sinh viên không đăng ký trả nợ hoặc đóng học phí trả nợ trễ và nộp đơn học vụ trễ hạn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: