V/v LỊCH HỌC MÔN COM122 - INTRODUCTION TO COMMUNICATION TỪ 16/12/2019

Phòng Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên lớp 19BSM về lịch học của môn COM122 - Introduction to Communication trong các tuần học còn lại để các bạn nắm lịch (vì môn này các bạn tham gia hoạt động và có lịch biến động khá nhiều): 

 

Buổi 4: 8h - 11h40 thứ Hai 16/12/2019, phòng 32, lầu 3, tòa nhà Trung tâm Tin học

Buổi 5: 13h - 11h40 thứ Tư 18/12/2019 tại sân trường (hoạt động Roadshow)

Buổi 6: 8h thứ Bảy 21/12/2019 tại sân trường (hoạt động trưng bày trong sự kiện ITEC Christmas Festival)

Buổi 7: 8h - 11h40 thứ Hai 23/12/2019 tại sân trường (hoạt động Roadshow)

Buổi 8: 13h - 11h40 thứ Tư 25/12/2019, phòng 32, lầu 3, tòa nhà Trung tâm Tin học

Buổi 9: 8h thứ Sáu 27/12/2019, phòng 32, lầu 3, tòa nhà Trung tâm Tin học (cập nhật ngày 26/12 do buổi học thứ Bảy 28/12/2019 được tạm nghỉ) 
Buổi 10: 8h - 11h40 thứ Hai 30/12/2019, phòng 32, lầu 3, tòa nhà Trung tâm Tin học

Buổi 11: 8h - 11h40 thứ Bảy 04/01/2020, phòng 32, lầu 3, tòa nhà Trung tâm Tin học

 

Chúc các bạn học tốt!


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: