LỊCH THI LÝ THUYẾT HK3/2020-2021

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐHKHTN thông báo đến sinh viên chương trình Cử nhân CNTT AUT lịch thi lý thuyết HK3/2010-2021. Mời các bạn xem lịch thi trong file đính kèm

Lịch thi lý thuyết HK3/2020-2021

Danh sách chia phòng thi như sau:

19BIT1 - CS205 - Computer Networking

19BIT2 - CS205 - Computer Networking

19BIT1 - CS206b - Algebra & Discrete Mathermatic

19BIT2 - CS206b - Algebra & Discrete Mathermatic

20BIT1 - CS107 - Object-Oriented Programming

20BIT2 - CS107 - Object-Oriented Programming

20BIT1 - CS105b - Foundations of IT Infrastructure

20BIT2 - CS105b - Foundations of IT Infrastructure

Quy định về việc thi trực tuyến tại đây


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: