Lịch thi HK3 - Lớp 09CIT và 10CIT
Bộ phận giáo vụ thông báo lịch thi HK3 năm học 2009-2010 - Lớp 09CIT1+10CIT1 và 09CIT2+10CIT2
Mời các bạn sinh viên xem chi tiết đính kèm ....download