Thông báo lịch thi HK2 môn chính trị

Giáo vụ thông báo Lịch thi học kì 2 môn chính trị đến các sinh viên hệ cao đẳng khóa 2008 và 2009.Thông tin chi tiết vui lòng xem thông tin đính kèm.

Download