Lịch thi HK2 năm 2009-2010 các lớp cao đẳng 08ITEC & 09ITEC

Bộ phận giáo vụ xin thông báo lịch thi lần 1 năm học 2009-2010 các lớp cao đẳng 08ITEC và 09ITEC.Mời các bạn xem chi tiết đính kèm.

Download