Lịch thi học kỳ 2 lớp 08BIT, 09CIT1, 09CIT2

Bộ phận Giáo vụ TT.ITEC thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2009-2010 của lớp 08BIT, 09CIT1, 09CIT2

Mời các bạn xem chi tiết đính kèm .....

download