BUỔI GIỚI THIỆU HỌC BỔNG SAU ĐẠI HỌC CỦA CHÍNH PHỦ HOA KỲ

Phòng CTSV chương trình liên kết quốc tế ITEC thông báo đến các bạn cựu sinh viên và sinh viên, đặc biệt là các bạn đang theo học chương trình Cử nhân Khoa học Quản lý về việc tham dự Buổi giới thiệu học bổng sau đại học của chính phủ Hoa Kỳ vào ngày thứ Tư 28/08/2019 sắp tới theo công văn thông báo dưới đây:

Giao_lu_LSQ_Hoa_K_28.08.2019


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: