BIÊN BẢN NHẮC NHỞ SV CHƯA HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH IEEP KHOÁ 4/ NH 2018-2019

TPHCM, ngày 23 tháng 07 năm 2019

                                                                                                              Số: 04-2019 / ITEC - BBNN

 

BIÊN BẢN NHẮC NHỞ

V/v sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí

Chương trình IEEP Khoá 4/ NH 2018-2019

 

Căn cứ vào:

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhắc nhở đối với các sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí Chương trình IEEP/ Khoá 4/ Năm học 2018-2019 như sau:

 

1.Danh sách sinh viên:

#

MSSV

HỌ & TÊN

CẤP ĐỘ

1

1858003

Phạm Trần Diệu Hiền

EAP

2

1858012

Nguyễn Thị Kiều Oanh

EAP

3

1858013

Lê Văn Nguyên Phúc

EAP

4

1758011

Tăng Du Linh

IELTS A

5

1758026

Nguyễn Thảo Vy

IELTS A

6

1658003

Nguyễn Quốc Dũng

IELTS A

7

1658007

Nguyễn Quang Khải

IELTS A

8

1659031

Tôn Thất Hoàng Trí

IELTS A

9

1758005

Nguyễn Thị Huỳnh Anh

IELTS B

10

1859031

Ngô Hoàng Long

IELTS B

11

1859015

Trần Minh Hiếu

IELTS B

12

1658015

Võ Ngọc Mỹ Ngân

IELTS B

13

1758013

Trần Quang Minh

IELTS B

14

1858022

Nguyễn Đặng Thuỳ Linh

IELTS B

15

1659002

Trần Bảo Anh

IELTS B

16

1858023

Trần Thị Sen

IELTS B

 (Danh sách gồm 16 SV, sắp xếp theo lớp anh văn )

2. Nếu đến hết ngày Thứ bảy 27/07/2019, các sinh viên có tên trong danh sách vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí chương trình IEEP và không tham gia lớp học, Phòng Giáo vụ sẽ ra quyết định tạm dừng tiến độ học chính khóa của sinh viên.

3. Giáo vụ tuyệt đối sẽ không giải quyết các trường hợp đóng trễ sau thời hạn trên.

 

                                                                                                             KT. Giám đốc

                                                                                                            Phó Giám đốc

                                                                                                                  (Đã ký)

                                                                                                       TRẦN CÔNG DANH


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: