THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ AV TERM 3/NH 2019-2020

 

 Trung tâm Đào tạo quốctế– Trường ĐHKHTN thông báo đến sinh viên V/v Đóng học phí Anh văn các cấp độ – Khoá 3/ NH 2019-2020 như sau: