Thông Báo Học Bù Các Ngày Nghỉ Lễ

Bộ phận Anh văn xin thông báo:


Sinh viên các lớp sau đây sẽ phải học bù các ngày sau kỳ nghỉ lễ:

+ Am.Hway 2

+ New Upper 3

+New Inter Trial

+Pre-IELTS 1

+Pre-IELTS 2


Sinh viên lớp Am.Hway 2, New Upper 3 và New Inter Trial sẽ học thêm 4 ngày, bắt đầu từ ngày 13/5 và ngày kết thúc lớp dự kiến sẽ là 16/5.

Sinh viên lớp Pre-IELTS 1 và Pre-IELTS 2 sẽ học thêm 2 ngày nữa, dự kiến lớp sẽ kết thúc ngày 18/6.

 

Các sinh viên nên lưu ý ngày học bù vì giáo viên sẽ điểm danh như bình thường.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: