LỚP 18BSM - V/V LỊCH THI MIDTERM HỌC PHẦN BUS330 - OPERATIONS AND PRODUCTION MANAGEMENT


Theo yêu cầu của Giảng viên về việc thay đổi lịch thi do Giảng viên sẽ bay từ Đà Nẵng vào để cho lớp thi và trình bày presentation, Giáo vụ thông báo đến các bạn lớp 18BSM lịch thi giữa kỳ học phần BUS330 - Operations and Production Management với kế hoạch dự kiến như sau:

Thời gian: 13h thứ Tư 28/04/2021

Midterm Exam: 13h - 14h

Presentations: từ 14h

Địa điểm thi: Phòng 31, lầu 3, tòa nhà Trung tâm Tin học

Các bạn SV vui lòng đi đúng giờ và đeo thẻ SV khi vào phòng thi nhé. 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: