LỚP 19BSM - V/V LỊCH THI MIDTERM HỌC PHẦN BUS350 - INTERNATIONAL BUSINESS


Theo yêu cầu của Giảng viên về việc thay đổi lịch thi do Giảng viên sẽ bay từ Đà Nẵng vào để cho lớp thi và trình bày presentation, Giáo vụ thông báo đến các bạn lớp 19BSM lịch thi giữa kỳ học phần BUS350 - International Business với kế hoạch dự kiến như sau:

Thời gian: 13h thứ Ba 27/04/2021

Midterm Exam: 13h - 14h

Presentations: từ 14h

Địa điểm thi: Phòng 32, lầu 3, tòa nhà Trung tâm Tin học

Các bạn SV vui lòng đi đúng giờ và đeo thẻ SV khi vào phòng thi nhé. 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: