LỊCH THI LÝ THUYẾT HK3/NH2023-2024

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐHKHTN thông báo đến sinh viên chương trình Cử nhân CNTT AUT lịch thi lý thuyết HK3/2023-2024

Mời các bạn xem Lịch thi lý thuyết HK3/2023-2024

Danh sách chia phòng thi: 

21BIT - CS208 - Introduction to Business Management

21BIT - CS301 - Project Management