CYCLE 14 - LỊCH BÁO CÁO CUỐI KỲ R&D PROJECT

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM thông báo lịch báo cáo Final Presentation học phần AUT lớp Cycle 14 như sau:

Học phần: COMP704 - R&D PROJECT

Thời gian: 08:00 - 15:45 Thứ Sáu 07/06/2024

Địa điểm: Phòng 11C (lầu 11 tòa nhà i)

Xem danh sách sinh viên và thời gian báo cáo từng nhóm tại đây