THÔNG BÁO V/V MUA BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2024

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐHKHTN TP.HCM thông báo đến các bạn Sinh viên về việc MUA BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2024 như sau:

Phòng CTSV ITEC sẽ tiến hành mua Bảo hiểm y tế năm 2024 cho các sinh viên có tên trong danh sách download tại đây (SV dùng chức năng Tìm kiếm Ctrl+F để tìm theo Họ tên hoặc MSSV của mình).

Các bạn vui lòng kiểm tra, nếu thiếu tên mình trong danh sách này thì reply email này trước ngày 10/11/2023. Nếu Sinh viên không kiểm tra và phản hồi đúng hạn thì xem như từ chối việc mua Bảo hiểm y tế.


Các bạn sinh viên đã mua BHYT 2024 ở nơi khác (doanh nghiệp, hộ gia đình, quân đội...) vui lòng báo lại qua email Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  trước ngày 10/11/2023 để bỏ tên khỏi danh sách mua BHYT sinh viên - bảo đảm quyền lợi BHYT cao nhất cho bạn và đơn giản hóa thủ tục mua BHYT.


Sinh viên muốn thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu, vui lòng chọn bệnh viện theo thông tin từ Cơ quan Bảo hiểm xã hội
tại đây và báo về email Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. trước ngày 10/11/2023.


Từ năm 2018, cơ quan bảo hiểm không cấp thẻ BHYT giấy cho sinh viên nữa, và từ tháng 06/2021 đã chính thức sử dụng app VssID thay cho thẻ BHYT giấy. Sinh viên cần cài đặt app VssID vào điện thoại để theo dõi thông tin BHYT của mình và sử dụng khi đi khám chữa bệnh.

Hướng dẫn cách khôi phục mật khẩu VssID: https://ebh.vn/tin-tuc/quen-mat-khau-vssid

Mọi thắc mắc về BHYT, các bạn vui lòng reply email đến Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. trước ngày 10/11/2023.


Lưu ý:

- Các bạn sinh viên đang trong tình trạng tạm hoãn học tập/dừng tiến độ và các bạn sinh viên khóa 2019 trở về trước chưa tốt nghiệp ... có nhu cầu mua Bảo hiểm y tế 2024 vui lòng gửi email đến Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. để được hướng dẫn thủ tục đăng ký và đóng phí bảo hiểm trước ngày 10/11/2023.