BIÊN BẢN NHẮC NHỞ SV AUT & KEUKA CHƯA HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ HỌC PHÍ IEEP KHÓA 3 NH 2016-2017

                                                                                                        TPHCM, ngày 08 tháng 05 năm 2017

                                                                                                            Số: 05 – 2017 / ITEC - BBNN

 

BIÊN BẢN NHẮC NHỞ

V/v sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí

Chương trình IEEP Khoá 3/ NH 2016-2017

 

Căn cứ vào Quy chế học vụ  do Giám đốc ban hành ngày 17/10/ 2015; Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhắc nhở đối với các sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí Chương trình IEEP/ Khoá 3/ Năm học 2016-2017 như sau:

 

  1. Danh sách sinh viên:

No

Stu. ID

Full name

Class

1

1158005

LÊ TẤN

ANH

ITP Evening

2

1359023

MAI THANH

NGHỊ

ITP Morning

3

1458015

NGUYỄN QUAN

HUY

EAP

4

1458040

KHIẾU ĐỖ BẢO

TOÀN

ITP Afternoon

5

1458053

NGUYỄN ĐỨC

ITP Evening

6

1459055

LÊ ANH

TUẤN

ITP Afternoon

7

1558012

CHÂU NGỌC THIÊN

KIM

UPPER

8

1558032

TRẦN THẢO ANH

THƯ

IELTS 2

9

1659010

LÊ TRUNG

HẢI

UPPER

 

(Danh sách gồm 9 SV được sắp xếp theo MSSV)

2.Nếu đến hết ngày 12/05/2017, các sinh viên có tên trong danh sách vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí chương trình IEEP, Phòng Giáo vụ sẽ ra quyết định tạm dừng học chương trình chính khoá đối với các SV trên.

3.Giáo vụ sẽ không giải quyết các trường hợp đóng trễ sau thời hạn trên.

 

                                                                                                              KT. Giám đốc

                                                                                                              Phó Giám đốc

                                                                                                                  (đã ký)

 

                                                                                                       TRẦN CÔNG DANH


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: