LỚP 17BSM - LỊCH HỌC THỰC HÀNH HỌC PHẦN ENV105 - ECOSYSTEM MANAGEMENT


Giáo vụ thông báo đến các bạn lớp 17BSM về lịch học thực hành môn ENV105 - Ecosystem Management theo yêu cầu của Giảng viên như sau:

  • Thời gian: 8g - 12g Thứ Hai 04/01/2021 
  • Phòng học: 11F, lầu 11, tòa nhà I 11 tầng 

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: