V/V ĐĂNG KÝ TRẢ NỢ HỌC PHẦN AUT - INFS603 - NEED ANALYSIS AND ACQUISITION - CYCLE 9

 

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐHKHTN thông báo đến sinh viên các lớp 11CIT, 12CIT, Cycle 5, Cycle 6, Cycle 7, Cycle 8 v/v đăng ký trả nợ học phần như sau:

Học phần: INFS603 - NEED ANALYSIS AND ACQUISITION - CYCLE 9

Hạn chót đăng ký và đóng học phí: Thứ Hai 15/01/2018

Qui trình đăng ký:

  • Bước 1: Đăng ký online tại website Giáo vụ, mục Tài nguyên/Biểu mẫu, Phiếu đăng ký học phần (lưu ý phải đăng nhập bằng tài khoản webmail ITEC)
  • Bước 2: Đóng học phí theo thông báo tại link sau đây.
  • Bước 3: Kiểm tra kết quả đăng ký sẽ được đăng trên website sau khi hết hạn đăng ký 1 ngày.

Lưu ý:

- Mọi thắc mắc, sinh viên liên hệ giáo vụ trước khi hết hạn đăng ký. Giáo vụ không giải quyết các trường hợp đăng ký và đóng học phí trả nợ trễ hạn.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: