Học bổng Học kì I / năm học 2009 - 2010

Trung tâm ITEC chúc mừng sinh viên Nguyễn Trần Thu Hằng (Lớp Cao đẳng tăng cường ứng dụng 08ITEC) đạt được Học bổng Học kì I / năm học 2009 - 2010.

Sinh viên làm thủ tục nhận học bổng tại Phòng Tài Vụ.