LỊCH THI CUỐI HỌC PHẦN BLOCK 21/HK1/NH2022-2023 (có điều chỉnh)

 Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐHKHTN thông báo đến sinh viên chương trình Cử nhân KHQL KEUKA về việc điều chỉnh lịch thi kết thúc Block 21/HK1/2022-2023. Mời các bạn xem lịch thi mới trong file đính kèm:

Lịch thi Block 21/HK1 NH 2022-2023 

Lưu ý:

- Sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND/CCCD khi vào phòng thi. 

- Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi ít nhất 15' . Đối với sinh viên thi online cần truy cập zoom và đặt tên 2 thiết bị theo quy định trước giờ thi ít nhất 20' .

- Sinh viên đến trễ quá 15' (tính theo giờ trên lịch thi) sẽ không được vào phòng thi và xem như vắng buổi thi.
- Sinh viên F0 và F1 vui lòng báo với giáo vụ trước ngày thi và không đến phòng thi. F0 và F1 được xác định theo tiêu chí tại điều B tại văn bản Hướng dẫn số 29 về công tác phòng chống dịch COVID19 do Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN ban hành ngày 28/02/2022 - Download tại đây.