KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 -2018


Kế hoạch năm học 2017 - 201(cập nhật ngày 17/04/2018)

AUT - Lịch học tập trung (dự kiến) các học phần do các giảng viên AUT giảng dạy Cycle 8, Cycle 9 (cập nhật ngày 12/07//2018)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: