DU HỌC NEW ZEALAND - AUCKLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (AUT) - HK1 NH2015-2016


Website Trường 
AUCKLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (AUT)

Bachelor of Computer and Information Sciences - Overview (Tổng quan Chương trình Đào tạo Cử nhân)

Information on postgraduate study in the School of Computer and Mathematical Sciences (Danh sách các chương trình đào tạo sau đại học)


2016 International Prospectus
(Brochure giới thiệu tổng quan về trường AUT)

Brochure Computer Mathematical Sciences (Brochure giới thiệu tổng quan về Chương trình đào tạo)


Download application form for international students (Mẫu đơn đăng ký nhập học, nộp kèm 1 bản sao chứng thực passport, 1 bảng điểm mới nhất, 1 ảnh kích thước 4x6cm chuẩn passport, chứng chỉ Anh ngữ theo qui định)

English Language requirements for Undergraduate Degree and Annual Tuition Fee for Bachelor of Computer & Information Sciences (Điều kiện Anh ngữ đầu vào và Học phí mỗi năm) xem tại 2016 International Fees 

 

Các mốc thời gian quan trọng cho chương trình chính khóa:

Targetting AUT Semester One 2016 – key dates  

Submit AUT International Application:    Before November 2015

Payment deadline:                               15 December 2015

 

International Orientation:           

Thursday  18 February 2016

 

Faculty Generic Orientation:                   

Monday, 22 February 2016 onwards

 

Academic Commencement:                    

Monday, 29 February 2016

Please note there are strict requirements to arrive in time for enrolment and commencement of study. It is essential to have a valid Student Visa/Permit for AUT University