CYCLE 15 - LỊCH HỌC HỌC PHẦN AUT: COMP607 - INFORMATION SECURITY TECHNOLOGIES

.

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐH KHTN thông báo đến lớp Cycle 15 về lịch học tập trung học phần AUT như sau:

Học phần: COMP607 - INFORMATION SECURITY TECHNOLOGIES - CYCLE 15

Giảng viên: Dr. Bobby Yang

1. Phần 1: Sinh viên tập trung tại trường theo lịch chi tiết như sau:

8h - 12h  thứ Hai 27/11/2023

8h - 12h thứ Ba 28/11/2023

8h - 12h & 13h - 17h thứ Tư 29/11/2023

8h - 12h & 13h - 17h thứ Năm 30/11/2023

8h - 12h & 13h - 17h thứ Sáu 01/12/2023

Địa điểm: phòng 11F, lầu 11, tòa nhà I 11 tầng

2. Phần 2: học online qua Zoom 8:00-12:00 sáng thứ Năm hàng tuần 22/2/2024 đến 21/3/2024

Danh sách lớp học phần COMP607 - INFORMATION SECURITY TECHNOLOGIES  - Cycle 15


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: