THÔNG BÁO V/V NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG VÀ LỄ 30/4-1/5

Trung tâm Đào tạo Quốc tế ITEC- trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến sinh viên về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ 30/4 - 1/5 năm 2014 như sau:
 

1. Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương:

Sinh viên được nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày Thứ tư 09/04/2014.

2. Nghỉ Lễ 30/4 và 1/5:

Sinh viên được nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 từ ngày Thứ tư 30/04/2014 đến hết ngày 04/05/2014.

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: