Tài nguyên học tập

Kho học liệu mở: MỚI

Giáo trình học tập:

Danh mục các đầu sách dành riêng cho chương trình học của ITEC tại thư viện trường ĐH KHTN 

Thư viện tài nguyên tham khảo miễn phí trên mạng do Phòng Giáo vụ tổng hợp (cập nhật thường xuyên)  MỚI

 

Tài liệu hướng dẫn:

Từ ITEC, ĐHKHTN-TP.HCM:


Từ ĐH AUT, New Zealand: 
MỚI

 

Từ ĐH Keuka, Hoa Kỳ: MỚI

Tham khảo thêm: