ITEC - Thông tin đào tạo - Seminar tại Đại Học Huflit
Ngày 17/04/09 Trung Tâm Đào Tạo Quốc Tế-Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên tổ Chức buổi Seminar về đề tài "Phát Triển Ứng Dụng trên Thiết Bị Di Động với .NET Compact Framework" và giới thiệu Chương trình Liên kết Quốc tế.
Category List
huf_01
huf_01
Image Detail Image Download
huf_02
huf_02
Image Detail Image Download
huf_03
huf_03
Image Detail Image Download
huf_04
huf_04
Image Detail Image Download
Huf_05
Huf_05
Image Detail Image Download
Huf_06
Huf_06
Image Detail Image Download

 

 
 
Powered by Phoca Gallery