THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP TRẢ NỢ HÈ NH2023-2024

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến sinh viên các lớp

thời khoá biểu các học phần trả nợ trong HK Hè NH2023-2024. Mời các bạn xem trong file đính kèm

Download Bảng tổng hợp danh sách các học phần ĐHKHTN được mở trong học kỳ hè NH2023-2024

Lưu ý:

Sinh viên lưu ý hoàn thành thủ tục đăng ký học/trả nợ học phần trước ngày 12/07/2024

Qui trình đăng ký trả nợ học phần:

Bước 1: Đăng ký online tại website Giáo vụ, mục Tài nguyên/Biểu mẫu, Phiếu đăng ký học phần (lưu ý phải đăng nhập bằng tài khoản webmail ITEC)

Bước 2: Học phí trả nợ: 84$ x số tín chỉ của môn trả nợ x tỉ giá USD bán ra của ngân hàng VCB

Đóng học phí trả nợ học phần trực tiếp tại phòng kế toán (lầu 11 tòa nhà i hoặc chuyển khoản đến 1 trong 2 tài khoản sau:

1. TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

    Số tài khoản: 1900 201 446 243

    NH Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn - Chi nhánh TT Saigon, Q.1, TP.HCM

2. TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

    Số tài khoản: 0071 000 816 644

    NH Vietcombank, CN HCM

Bước 3: Kiểm tra kết quả đăng ký tại đây