CYCLE 15 - LỊCH HỌC HỌC PHẦN AUT: INFS603 - NEEDS ANALYSIS & ACQUISITION TRAINING

.

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐH KHTN thông báo đến lớp Cycle 15 về lịch học tập trung học phần AUT như sau:

Học phần: INFS603 - NEEDS ANALYSIS & ACQUISITION TRAINING - CYCLE 15

Giảng viên: Dr. Sam Madanian

Sinh viên học tập trung tại trường theo lịch như sau:

1. Phần 1:

8h - 12h  thứ Hai 25/03/2024

8h - 12h thứ Ba 26/03/2024

8h - 12h thứ Tư 27/03/2024

13h:30 - 17h:30 thứ Tư 27/03/2024

8h - 12h thứ Năm 28/03/2024

8h - 12h thứ Sáu 29/03/2024

Địa điểm: phòng 11F, lầu 11, tòa nhà I 11 tầng

2. Phần 2:

8h - 12h  thứ Hai 06/05/2024

8h - 12h thứ Ba 07/05/2024

8h - 12h thứ Tư 08/05/2024

13h:30 - 17h:30 thứ Tư 08/05/2024

8h - 12h thứ Năm 09/05/2024

8h - 12h thứ Sáu 10/05/2024

Địa điểm: phòng 11F, lầu 11, tòa nhà I 11 tầng

Danh sách lớp học phần INFS603