THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ AV TERM 1/NH 2019-2020

    Trung tâm Đào tạo QuốcTế– Trường ĐHKHTN thông báo đến sinh viên V/v Đóng học phí Anh văn các cấp độ – Khoá 1/ Năm học 2019- 2020 như sau:

 

 

Học phí AV Term 1/ NH 2019-2020 dành cho SV khoá 2013 & 2014

Học phí AV Term 1/ NH 2019-2020 dành cho SV khoá 2015 đến hiện tại

Thời hạn đóng học phí: Trước ngày 12.10.2019